We kennen allemaal wel de Rijdende Rechter. Dit is een voorbeeld van mediation, en geen daadwerkelijke rechtspraak zoals sommige mensen denken. Beide partijen geven voor de opnames beginnen hun handtekening en gaan ermee akkoord dat de uitspraak van mr. Visser voor beide partijen bindend is. Daarna gaat de onafhankelijke Rijdende Rechter in op de verzoeken van beide partijen en velt hij een – als het goed is – onafhankelijk oordeel. Vervolgens zijn beide partijen hieraan gebonden en gaan beide partijen elks weegs.

Is mediation bindend?

Bij het aangaan van mediation dient een overeenkomst te worden ondertekend waarin u aangeeft dat u akkoord gaat met de uitspraak van de mediator. Deze mediator is een neutrale, betrouwbare derde persoon die een onafhankelijk oordeel kan vellen.

Waarom geen rechtszaak?

Een rechtszaak is vaak heel kostbaar en heel formeel. Bovendien richt men zich in een rechtszaak voornamelijk op de feiten en omstandigheden en zijn de persoonlijkheden van ondergeschikt belang. Bij mediation licht de focus vooral op een op de langere termijn werkbare situatie voor beide partijen. Het is niet zozeer enkel van belang dat er een duidelijke en onafhankelijke uitspraak is waarin beide partijen zich kunnen vinden (al is dat uiteraard wel het hoofddoel), het is veel meer van belang dat er een goed werkbare situatie ontstaat waarin beide partijen hopelijk weer goed met elkaar door een deur kunnen. Mediation is dan ook veel laagdrempeliger dan een rechtszaak, vaak veel goedkoper en bovendien veel beter voor de onderlinge verhoudingen. Een rechtszaak is over het algemeen veel ingrijpender.