Rechtshulp van ons advocatenkantoor in Den Haag

Bel ons 085-4011595

Advocatenkantoor Den HaagOns advocatenkantoor in Den Haag kan u met verschillende zaken rondom het Nederlands recht helpen. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij een echtscheiding, hulp in een zakelijk conflict met bijvoorbeeld een leverancier of producent, rechtshulp bij letsel door andermans toedoen, enzovoorts. Naast advocaten vindt u bij ons advocatenkantoor mediators, die kunnen bemiddelen in conflicten of geschillen. Een mediator is vaak laagdrempeliger, wat zeker in bijvoorbeeld een echtscheiding verschillende voordelen met zich mee kan brengen.

Specialistaties van ons advocatenkantoor in Den Haag

Bij ons advocatenkantoor in Den Haag vindt u advocaten met verschillende specialiteiten, zoals het oplossen van zakelijke of juist persoonlijke kwesties. Vaak zal een advocaat proberen een dagvaarding te voorkomen, wat u veel tijd en kosten bespaart. Een goede vervanging van een dagvaarding is bijvoorbeeld een schikking. Bij een schikking betaalt u of uw wederpartij een bepaald bedrag om daarmee een dagvaarding af te kopen. Een schikking moet vanzelfsprekend door alle betrokken partijen geaccepteerd worden.

Mocht een betrokken partij niet akkoord gaan met een schikkingsvoorstel, dan staat een advocaat u bij in de rechtszaak. Doel in een rechtszaak is vanzelfsprekend het zo laag mogelijk houden van uw straf of het verhogen van een schadevergoeding, als u bijvoorbeeld de eiser bent.

Hulp van een mediator

Naast een advocaat kunt u bij ons ook kiezen voor een mediator. Een mediator is een onafhankelijke bemiddelaar die alle betrokken partijen helpt bij het vinden van een oplossing voor een conflict of geschil. Zeker bij persoonlijke kwesties als echtscheidingen of familieruzies is dit vaak een goede oplossing. Een mediator is laagdrempeliger en minder zakelijk ingesteld dan een advocaat, wat het oplossen van een conflict vaak makkelijker maakt.

Heeft u zelf een conflict waarbij u de hulp van een advocaat of mediator goed kunt gebruiken? Wij adviseren u graag in wat voor uw situatie het beste is.